prow, mantle
Author: Jimmy Zwiebel
Climber: Jimmy Zwiebel