Nick Dighiera (US)

Public ascents (4)

26-03-2005: La Joker 7a Cuvier
13-04-2004: Cortomaltèse 7a Cuvier
7a+ (1 Ascent)
7a (3 Ascents)
26-03-2005: La Joker 7a Cuvier
13-04-2004: Cortomaltèse 7a Cuvier
Cul de Chien (1 Ascent)
Cuvier (2 Ascents)
13-04-2004: Cortomaltèse 7a Cuvier
26-03-2005: La Joker 7a Cuvier
Franchard Isatis (1 Ascent)
26-03-2005: La Joker 7a Cuvier
13-04-2004: Cortomaltèse 7a Cuvier